OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


8 według nazwy międzynarodowej Nitisinonum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Nitisinone MDK
Nitisinonum
100399370
kapsułki twarde 2 mg
A16AX04
Nitisinone MDK
Nitisinonum
100399387
kapsułki twarde 5 mg
A16AX04
Nitisinone MDK
Nitisinonum
100399393
kapsułki twarde 10 mg
A16AX04
Orfadin
Nitisinonum
100115674
kapsułki twarde 2 mg
A16AX04
Orfadin
Nitisinonum
100115846
kapsułki twarde 5 mg
A16AX04
Orfadin
Nitisinonum
100116076
kapsułki twarde 10 mg
A16AX04
Orfadin
Nitisinonum
100342387
kapsułki twarde 20 mg
A16AX04
Orfadin
Nitisinonum
100344110
zawiesina doustna 4 mg/ml
A16AX04
Wyświetliłem 8 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.