OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy międzynarodowej Nitrogenii-oxydum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
VasoKINOX
Nitrogenii oxydum
100371590
gaz medyczny, sprężony 800 ppm mol/mol
R07AX01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

VasoKINOX

Nitrogenii oxydum
R07AX01 Układ oddechowy - różne
gaz medyczny, sprężony 800 ppm mol/mol
- rej. 24328

Opakowanie handloweWydawanie
1 butla 2 l
ID: 123265
Rpz recepty specjalne
05909991336028
1 butla 11 l
ID: 123264
Rpz recepty specjalne
05909991336011
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.09 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.