OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy międzynarodowej Nivolumabum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Opdivo
Nivolumabum
100343330
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 10 mg/ml
L01XC17
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Opdivo

Nivolumabum
L01XC17 (L01X?)-
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 10 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 24 ml
ID: 131767
Rpz recepty specjalne
1 fiol. 4 ml
ID: 108260
Rpz recepty specjalne
05909991220501
1 fiol. 10 ml
ID: 108261
Rpz recepty specjalne
05909991220518
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.