OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według nazwy międzynarodowej Noradrenalinum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Levonor
Noradrenalinum
100037454
roztwór do infuzji 1 mg/ml
C01CA03
Noradrenaline Aguettant
Noradrenalinum
100345948
roztwór do infuzji 0,25 mg/ml
C01CA03
Sinora
Noradrenalinum
100331946
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 1 mg/ml
C01CA03
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.06 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.