OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy międzynarodowej Nusinersenum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Spinraza
Nusinersenum
100391500
roztwór do wstrzykiwań 2,4 mg/ml
M09AX07
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Spinraza

Nusinersenum
M09AX07 Inne leki układu mięśniowo-szkieletowego
roztwór do wstrzykiwań 2,4 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 5 ml
ID: 123526
Rpz recepty specjalne
05713219500975
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.