OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy międzynarodowej Ocrelizumabum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Ocrevus
Ocrelizumabum
100399341
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 30 mg/ml
L04AA36
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Ocrevus

Ocrelizumabum
L04AA36 Leki hamujące układ odpornościowy - selektywne
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 30 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 10 ml
ID: 126177
Rpz recepty specjalne
05902768001174
2 fiol. 10 ml
ID: 126178
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.