OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


10 według nazwy międzynarodowej Octocog-alfa--czynnik-krzepniecia-VIII-ludzki-rD

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Iblias
Octocog alfa (czynnik krzepnięcia VIII ludzki rDNA)
100367097
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 250 j.m.
B02BD02
Iblias
Octocog alfa (czynnik krzepnięcia VIII ludzki rDNA)
100367105
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 j.m.
B02BD02
Iblias
Octocog alfa (czynnik krzepnięcia VIII ludzki rDNA)
100367111
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1000 j.m.
B02BD02
Iblias
Octocog alfa (czynnik krzepnięcia VIII ludzki rDNA)
100367128
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2000 j.m.
B02BD02
Iblias
Octocog alfa (czynnik krzepnięcia VIII ludzki rDNA)
100367134
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 3000 j.m.
B02BD02
Kovaltry
Octocog alfa (czynnik krzepnięcia VIII ludzki rDNA)
100367045
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 250 j.m.
B02BD02
Kovaltry
Octocog alfa (czynnik krzepnięcia VIII ludzki rDNA)
100367051
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 j.m.
B02BD02
Kovaltry
Octocog alfa (czynnik krzepnięcia VIII ludzki rDNA)
100367068
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1000 j.m.
B02BD02
Kovaltry
Octocog alfa (czynnik krzepnięcia VIII ludzki rDNA)
100367074
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2000 j.m.
B02BD02
Kovaltry
Octocog alfa (czynnik krzepnięcia VIII ludzki rDNA)
100367080
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 3000 j.m.
B02BD02
Wyświetliłem 10 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.