OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


17 według nazwy międzynarodowej Octocogum-alfa--Czynnik-VIII-krzepniecia-krwi-lu

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Advate
Octocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany
100139309
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 250 j.m.
B02BD02
Advate
Octocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany
100139321
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 j.m.
B02BD02
Advate
Octocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany
100139338
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1000 j.m.
B02BD02
Advate
Octocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany
100139344
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1500 j.m.
B02BD02
Advate
Octocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany
100208625
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2000 j.m.
B02BD02
Advate
Octocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany
100208631
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 3000 j.m.
B02BD02
Kogenate Bayer
Octocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany
100127170
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 250 j.m.
B02BD02
Kogenate Bayer
Octocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany
100127186
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 j.m.
B02BD02
Kogenate Bayer
Octocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany
100127192
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1000 j.m.
B02BD02
Kogenate Bayer
Octocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany
100188992
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2000 j.m.
B02BD02
Kogenate Bayer
Octocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany
100235384
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 3000 j.m.
B02BD02
Recombinate 1000 IU/10 ml
Octocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany
100182400
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1000 j.m./10 ml
B02BD02
Recombinate 1000 IU/5 ml
Octocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany
100298284
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1000 j.m./5 ml
B02BD02
Recombinate 250 IU/10 ml
Octocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany
100182370
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 250 j.m./10 ml
B02BD02
Recombinate 250 IU/5 ml
Octocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany
100150305
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 250 j.m./5 ml
B02BD02
Recombinate 500 IU/10 ml
Octocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany
100182386
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 j.m./10 ml
B02BD02
Recombinate 500 IU/5 ml
Octocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany
100298278
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 j.m./5 ml
B02BD02
Wyświetliłem 17 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.