OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


5 według nazwy międzynarodowej Octocogum-alfa--Czynnik-krzepniecia-VIII-rekombi

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Helixate NexGen
Octocogum alfa (Czynnik krzepnięcia VIII rekombinowany)
100127200
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 250 j.m.
B02BD02
Helixate NexGen
Octocogum alfa (Czynnik krzepnięcia VIII rekombinowany)
100127217
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 j.m.
B02BD02
Helixate NexGen
Octocogum alfa (Czynnik krzepnięcia VIII rekombinowany)
100127223
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1000 j.m.
B02BD02
Helixate NexGen
Octocogum alfa (Czynnik krzepnięcia VIII rekombinowany)
100309987
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2000 j.m.
B02BD02
Helixate NexGen
Octocogum alfa (Czynnik krzepnięcia VIII rekombinowany)
100309993
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 3000 j.m.
B02BD02
Wyświetliłem 5 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.