OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy międzynarodowej Ombitasvirum---Paritaprevirum---Ritonavirum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Viekirax
Ombitasvirum + Paritaprevirum + Ritonavirum
100334324
tabletki powlekane 12,5 mg + 75 mg + 50 mg
J05AP53
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Viekirax

Ombitasvirum + Paritaprevirum + Ritonavirum
J05AP53 (J05A?)-
tabletki powlekane 12,5 mg + 75 mg + 50 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
56 tabl.
ID: 106215
Rpz recepty specjalne
08054083006888
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.