OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


8 według nazwy międzynarodowej Ornithini-aspartas

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Hepa-Merz
Ornithini aspartas
100028490
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 5 g/10 ml
A05BA06
Hepa-Merz 3000
Ornithini aspartas
100085625
granulat do sporządzania roztworu doustnego 3 g/5 g
A05BA06
Hepa-Merz 3000
Ornithini aspartas
100294040
granulat do sporządzania roztworu doustnego 3 g/5 g
A05BA06
Hepa-Merz 3000
Ornithini aspartas
100297630
granulat do sporządzania roztworu doustnego 3 g/5 g
A05BA06
Hepa-Merz 3000
Ornithini aspartas
100333075
granulat do sporządzania roztworu doustnego 3 g/5 g
A05BA06
Hepa-Merz 3000
Ornithini aspartas
100339563
granulat do sporządzania roztworu doustnego 3 g/5 g
A05BA06
Hepa-Merz 3000
Ornithini aspartas
100393717
granulat do sporządzania roztworu doustnego 3 g/5 g
A05BA
Ornithine Teva
Ornithini aspartas
100028679
roztwór do infuzji 100 mg/ml
A05BA06
Wyświetliłem 8 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.