OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


14 według nazwy międzynarodowej Oxygenium

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Entomix
Dinitrogenii oxidum + Oxygenium
100354686
gaz medyczny, sprężony 50% (v/v) + 50% (v/v)
N01AX63
Entonox
Dinitrogenii oxidum + Oxygenium
100222915
gaz medyczny, sprężony 50% + 50%
N01AX63
Kalinox
Dinitrogenii oxidum + Oxygenium
100252767
gaz medyczny, sprężony 50% + 50%
N01AX63
OXiN
Oxygenium
100380749
gaz medyczny, sprężony 21,0 - 22,4 % (v/v)
V03AN05
Tlen medyczny
Oxygenium
100096675
gaz medyczny -
V03AN01
Tlen medyczny Air Products
Oxygenium
100108496
gaz -
V03AN01
Tlen medyczny Eurogaz 99,5% gaz do inhalacji
Oxygenium
100121775
gaz do inhalacji sprężony lub skroplony 99,5%
V03AN01
Tlen medyczny Linde
Oxygenium
100096698
gaz
V03AN01
Tlen medyczny Messer
Oxygenium
100114338
gaz medyczny skroplony, gaz medyczny sprężony nie mniej niż 99,5% obj.
V03AN01
Tlen medyczny Spawmet
Oxygenium
100113267
gaz medyczny skroplony, gaz medyczny sprężony nie mniej niż 99,5 % objętości
V03AN01
Tlen medyczny skroplony Air Products
Oxygenium
100303849
gaz medyczny, skroplony -
V03AN01
Tlen medyczny skroplony SIAD
Oxygenium
100347723
gaz medyczny, skroplony 99,5 %
V03AN01
Tlen medyczny sprężony Air Products
Oxygenium
100304866
gaz medyczny, sprężony -
V03AN01
Tlen medyczny sprężony SIAD
Oxygenium
100347717
99,5 %
Wyświetliłem 14 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.