OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według nazwy międzynarodowej Oxytocinum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Oxytocin-Grindex
Oxytocinum
100095121
roztwór do wstrzykiwań i infuzji 5 IU/ml
H01BB02
Oxytocin Medipha Sante
Oxytocinum
100330289
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 5 IU/ml
Oxytocin-Richter
Oxytocinum
100050868
roztwór do infuzji 5 IU/ml
H01BB02
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.