OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


10 według nazwy międzynarodowej Paclitaxelum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Abraxane
Paclitaxelum
100265356
proszek do sporządzania zawiesiny do infuzji 5 mg/ml
L01CD01
Apealea
Paclitaxelum
100416401
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 60 mg
L01CD01
Paclimedac
Paclitaxelum
100212526
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 6 mg/ml
L01CD01
Paclitaxel Cipla
Paclitaxelum
100340030
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 6 mg/ml
L01CD
Paclitaxel-Ebewe
Paclitaxelum
100173648
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 6 mg/ml
L01CD01
Paclitaxel Hospira
Paclitaxelum
100135429
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 6 mg/ml
L01CD01
Paclitaxel Kabi
Paclitaxelum
100249624
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 6 mg/ml
L01CD01
Paclitaxelum Accord
Paclitaxelum
100240221
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 6 mg/ml
L01CD01
Paclitaxelum TEVA
Paclitaxelum
100123142
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 6 mg/ml
L01CD01
Sindaxel
Paclitaxelum
100111890
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 6 mg/ml (30 mg/5 ml, 100 mg/16,67 ml, 260 mg/43,33 ml, 300 mg/50 ml)
L01CD01
Wyświetliłem 10 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.