OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Palonosetronum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Aloxi
Palonosetronum
100136481
roztwór do wstrzykiwań 250 mcg/5 ml
A04AA05
Aloxi
Palonosetronum
100276650
kapsułki miękkie 500 mcg
A04AA05
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.