OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy międzynarodowej Patisiranum-natricum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Onpattro
Patisiranum natricum
100410723
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 2 mg/ml
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Onpattro

Patisiranum natricum

koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 2 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 129637
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.