OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


8 według nazwy międzynarodowej Pegfilgrastimum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Fulphila
Pegfilgrastimum
100416507
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 10 mg/ml
L03AA13
Lonquex
Lipegfilgrastimum
100300779
roztwór do wstrzykiwań 6 mg/0,6 ml
L03AA14
Neulasta
Pegfilgrastimum
100126910
roztwór do wstrzykiwań 6 mg/0,6 ml
L03AA13
Pelgraz
Pegfilgrastimum
100411680
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 6 mg
L03AA13
Pelmeg
Pegfilgrastimum
100413957
roztwór do wstrzykiwań 6 mg
L03AA13
Ristempa
Pegfilgrastimum
100347367
roztwór do wstrzykiwań 6 mg
L03AA13
Udenyca
Pegfilgrastimum
100411208
roztwór do wstrzykiwań 6 mg
L03AA13
Ziextenzo
Pegfilgrastimum
100416364
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 6 mg
L03AA13
Wyświetliłem 8 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.