OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Peginterferonum-beta-1a

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Plegridy
Peginterferonum beta-1a
100325822
roztwór do wstrzykiwań (63 mcg + 94 mcg)/0,5 ml
L03AB13
Plegridy
Peginterferonum beta-1a
100325839
roztwór do wstrzykiwań 125 mcg/0,5 ml
L03AB13
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.