OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Pemetrexed-disodium-hemipentahydrate

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Pemetrexed Krka
Pemetrexed disodium hemipentahydrate
100407046
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 100 mg
L01BA04
Pemetrexed Krka
Pemetrexed disodium hemipentahydrate
100407052
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 500 mg
L01BA04
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.