OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Perflutrenum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Luminity
Perflutrenum
100311659
roztwór do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań lub wlewu dożylnego 150 mcl/ml
V08DA04
Optison
Perflutrenum
100172034
dyspersja do wstrzykiwań 0,19 mg/ml
V08DA01
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.