OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy międzynarodowej Phosphocreatini-natricum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Neoton
Phosphocreatini natricum
100046855
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji 1 g
C01EB06
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Neoton

Phosphocreatini natricum
C01EB06 Leki nasercowe - różne
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji 1 g
- rej. 02786

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. liof. + rozp. 50 ml
ID: 62744
Lz lecznictwo zamknięte
05909990278619
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.