OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


7 według nazwy międzynarodowej Phospholipidum-essentiale

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Esseliv Max
Phospholipidum essentiale
100286157
kapsułki twarde 450 mg
A05BA
Esseliv forte
Phospholipidum essentiale
100108131
kapsułki twarde 300 mg
A05BA
Essentiale Max
Phospholipidum essentiale
100291193
kapsułki twarde 600 mg
A05BA
Essentiale Vital
Phospholipidum essentiale
100317188
pasta doustna 600 mg
Essentiale forte
Phospholipidum essentiale
100022725
kapsułki 300 mg
A05BA
Essentiale forte
Phospholipidum essentiale
100344363
kapsułki twarde 300 mg
A05BA
Essentiale forte
Phospholipidum essentiale
100357897
kapsułki twarde 300 mg
A05BA
Wyświetliłem 7 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.