OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Pini-extractum-fluidum---Foeniculi-tinctura---Co

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
HERBAPini
Pini extractum fluidum + Foeniculi tinctura + Codeini phosphas hemihydricus
100061257
syrop (442 mg + 64 mg + 3 mg)/5 ml
R05DA04
Sirupus Pini compositus
Pini extractum fluidum + Foeniculi tinctura + Codeini phosphas hemihydricus
100061263
syrop (420 mg + 64 mg + 3,2 mg)/5 ml
R05DA04
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.