OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


8 według nazwy międzynarodowej Piperacillinum---Tazobactamum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Piperacillin/Tazobactam Kabi 2 g + 0,25 g
Piperacillinum + Tazobactamum
100232167
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 2 g + 0,25 g
J01CR05
Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g + 0,5 g
Piperacillinum + Tazobactamum
100232180
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 4 g + 0,5 g
J01CR05
Piperacillin/Tazobactam Noridem
Piperacillinum + Tazobactamum
100294091
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 2 g + 0,25 g
J01CR05
Piperacillin/Tazobactam Noridem
Piperacillinum + Tazobactamum
100294180
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 4 g + 0,5 g
J01CR05
Piperacillin/Tazobactam Sandoz 4 g/0,5 g
Piperacillinum + Tazobactamum
100210898
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 4 g + 0,5 g
J01CR05
Piperacillin/Tazobactam Stravencon
Piperacillinum + Tazobactamum
100354090
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 4 g + 0,5 g
J01CR05
Tazocin
Piperacillinum + Tazobactamum
100065887
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 2 g + 0,25 g
J01CR05
Tazocin
Piperacillinum + Tazobactamum
100065893
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 4 g + 0,5 g
J01CR05
Wyświetliłem 8 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.