OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


4 według nazwy międzynarodowej Pomalidomidum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Imnovid
Pomalidomidum
100310832
kapsułki twarde 1 mg
L04AX06
Imnovid
Pomalidomidum
100310849
kapsułki twarde 2 mg
L04AX06
Imnovid
Pomalidomidum
100310855
kapsułki twarde 3 mg
L04AX06
Imnovid
Pomalidomidum
100310861
kapsułki twarde 4 mg
L04AX06
Wyświetliłem 4 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.