OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


5 według nazwy międzynarodowej Prasugrelum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Bewim
Prasugrelum
100391316
tabletki powlekane 10 mg
B01AC22
Efient
Prasugrelum
100206170
tabletki powlekane 5 mg
B01AC22
Efient
Prasugrelum
100206187
tabletki powlekane 10 mg
B01AC22
Prasugrel Mylan
Prasugrelum
100406271
tabletki powlekane 5 mg
B01AC22
Prasugrel Mylan
Prasugrelum
100406288
tabletki powlekane 10 mg
B01AC22
Wyświetliłem 5 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.