OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


5 według nazwy międzynarodowej Prednisolonum---Acidum-salicylicum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Alpicort
Prednisolonum + Acidum salicylicum
100004199
płyn na skórę (2 mg + 4 mg)/ml
D07XA02
Alpicort
Prednisolonum + Acidum salicylicum
100137799
płyn na skórę (2 mg + 4 mg)/ml
D07XA02
Alpicort
Prednisolonum + Acidum salicylicum
100240630
płyn na skórę (2 mg + 4 mg)/ml
D07XA02
Alpicort
Prednisolonum + Acidum salicylicum
100355378
płyn na skórę (2 mg + 4 mg)/ml
D07XA02
Alpicort
Prednisolonum + Acidum salicylicum
100357590
płyn na skórę (2 mg + 4 mg)/ml
D07XA02
Wyświetliłem 5 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.