OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Produkt-radiodiagnostyczny

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Ortofosforan sodu, Na2H32PO4, do wstrzykiwań
Produkt radiodiagnostyczny
100226304
roztwór do wstrzykiwań Natrii phosphatis (32^P) solutio iniectabilis 37-370 MBq/ml
V10XX01
Tektrotyd
Produkt radiodiagnostyczny
100341488
20 mcg
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.