OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy międzynarodowej Produkt-witaminowy

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Soluvit N
Produkt witaminowy
100344297
proszek do sporządzania roztworu do infuzji -
B05XC
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Soluvit N

Produkt witaminowy
B05XC Płyny dożylne uzupełniające - witaminy
proszek do sporządzania roztworu do infuzji -
- rej. 241/15

Opakowanie handloweWydawanie
10 fiol.
ID: 108435
Lz lecznictwo zamknięte
05909991221973
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.