OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Proxymetacaini-hydrochloridum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Alcaine
Proxymetacaini hydrochloridum
100003640
krople do oczu, roztwór 5 mg/ml
S01HA04
Alcaine
Proxymetacaini hydrochloridum
100275366
krople do oczu, roztwór 5 mg/ml
S01HA04
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.