OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


6 według nazwy międzynarodowej Raltegravirum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Dutrebis
Lamivudinum + Raltegravirum
100342625
tabletki powlekane 150 mg + 300 mg
J05AR16
Isentress
Raltegravirum
100190782
tabletki powlekane 400 mg
L04AA06
Isentress
Raltegravirum
100311197
tabletki do rozgryzania i żucia 100 mg
J05AX08
Isentress
Raltegravirum
100311205
tabletki do rozgryzania i żucia 25 mg
J05AX08
Isentress
Raltegravirum
100356923
granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 100 mg
J05AX08
Isentress
Raltegravirum
100393516
tabletki powlekane 600 mg
J05AX08
Wyświetliłem 6 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.