OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Rilpivirinum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Edurant
Rilpivirinum
100261312
tabletki powlekane 25 mg
J05AG05
Eviplera
Emtricitabinum + Rilpivirinum + Tenofoviri disoproxil
100087050
tabletka powlekana 200 mg + 25 mg + 245 mg
J05AR08
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.