OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


15 według nazwy międzynarodowej Ritonavirum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Kaletra
Lopinavirum + Ritonavirum
100108438
roztwór doustny (80 mg + 20 mg)/ml
J05AR10
Kaletra
Lopinavirum + Ritonavirum
100162395
tabletki powlekane 200 mg + 50 mg
J05AR10
Kaletra
Lopinavirum + Ritonavirum
100192663
tabletki powlekane 100 mg + 25 mg
J05AR10
Lopinavir + Ritonavir Accord
Lopinavirum + Ritonavirum
100374766
tabletki powlekane 200 mg + 50 mg
J05AR10
Lopinavir / Ritonavir Mylan
Lopinavirum + Ritonavirum
100362875
tabletki powlekane 100 mg + 25 mg
J05AR10
Lopinavir / Ritonavir Mylan
Lopinavirum + Ritonavirum
100362881
tabletki powlekane 200 mg + 50 mg
J05AR10
Lopinavir + Ritonavir Sandoz
Lopinavirum + Ritonavirum
100345753
tabletki powlekane 200 mg + 50 mg
J05AR10
Norvir
Ritonavirum
100079487
roztwór doustny 80 mg/ml
J05AE03
Norvir
Ritonavirum
100223530
tabletki powlekane 100 mg
J05AE03
Norvir
Ritonavirum
100387881
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 100 mg
J05AE03
Ritonavir Accord
Ritonavirum
100374750
tabletki powlekane 100 mg
J05AE03
Ritonavir Mylan
Ritonavirum
100301922
tabletki powlekane 100 mg
J05AE03
Ritonavir Mylan
Ritonavirum
100400050
tabletki powlekane 100 mg
J05AE03
Ritonavir Sandoz
Ritonavirum
100356662
tabletki powlekane 100 mg
J05AE03
Viekirax
Ombitasvirum + Paritaprevirum + Ritonavirum
100334324
tabletki powlekane 12,5 mg + 75 mg + 50 mg
J05AP53
Wyświetliłem 15 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.