OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


11 według nazwy międzynarodowej Rocuronii-bromidum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Esmeron
Rocuronii bromidum
100083744
roztwór do wstrzykiwań 100 mg/10 ml
M03AC09
Esmeron
Rocuronii bromidum
100083810
roztwór do wstrzykiwań 50 mg/5 ml
M03AC09
Esmeron
Rocuronii bromidum
100257575
roztwór do wstrzykiwań 50 mg/5 ml
M03AC09
Rocuronium B. Braun
Rocuronii bromidum
100218701
roztwór do wstrzykiwań lub do infuzji 10 mg/ml
M03AC09
Rocuronium Hospira
Rocuronii bromidum
100317662
roztwór do wstrzykiwań lub do infuzji 10 mg/ml
M03AC09
Rocuronium Kabi
Rocuronii bromidum
100209270
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 10 mg/ml
M03AC09
Rocuronium Kabi
Rocuronii bromidum
100294330
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 10 mg/ml
M03AC09
Rocuronium Mylan
Rocuronii bromidum
100323007
roztwór do wstrzykiwań lub do infuzji 10 mg/ml
M03AC09
Rocuronium Sandoz
Rocuronii bromidum
100211350
roztwór do wstrzykiwań lub koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 10 mg/ml
M03AC09
Rocuronium bromide Hameln
Rocuronii bromidum
100378095
roztwór do wstrzykiwań/do infuzji 10 mg/ml
M03AC09
Roqurum
Rocuronii bromidum
100234479
roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml
M03AC09
Wyświetliłem 11 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.