OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


15 według nazwy międzynarodowej Rupatadinum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Alerprof
Rupatadinum
100375228
tabletki 10 mg
R06AX28
Rupafin
Rupatadinum
100281987
roztwór doustny 1 mg/ml
R06AX28
Rupafin
Rupatadinum
100385712
roztwór doustny 1 mg/ml
R06AX28
Rupafin
Rupatadinum
100400110
roztwór doustny 1 mg/ml
R06AX28
Rupafin
Rupatadinum
100413590
roztwór doustny 1 mg/ml
R06AX28
Rupafin
Rupatadinum
100413845
roztwór doustny 1 mg/ml
R06AX28
Rupafin
Rupatadinum
100418481
roztwór doustny 1 mg/ml
R06AX28
Rupafin 10 mg
Rupatadinum
100182363
tabletki 10 mg
R06AX28
Rupafin 10 mg
Rupatadinum
100410485
tabletki 10 mg
R06AX28
Rupafin 10 mg
Rupatadinum
100415608
tabletki 10 mg
R06AX28
Rupaller
Rupatadinum
100392586
tabletki 10 mg
R06AX28
Rupatadine Genoptim
Rupatadinum
100392563
tabletki 10 mg
R06AX28
Rupatadinum Uriach
Rupatadinum
100355846
tabletki 10 mg
R06AX28
Rupaxa
Rupatadinum
100378882
tabletki 10 mg
R06AX28
Rupoclar
Rupatadinum
100373979
tabletki 10 mg
R06AX28
Wyświetliłem 15 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.07 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.