OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Rurioctocog-alfa-pegol

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
ADYNOVI
Rurioctocog alfa pegol
100400908
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 j.m.
B02BD02
Adynovi
Rurioctocog alfa pegol
100400720
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 250 j.m.
B02BD02
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.