OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


13 według nazwy międzynarodowej Salmeterolum---Fluticasoni-propionas

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Aerivio Spiromax
Salmeterolum + Fluticasoni propionas
100376890
proszek do inhalacji 50 mcg + 500 mcg
R03AK06
AirFluSal
Salmeterolum + Fluticasoni propionas
100365224
aerozol wziewny, zawiesina 25 mcg + 125 mcg
R03AK06
AirFluSal
Salmeterolum + Fluticasoni propionas
100365230
aerozol wziewny, zawiesina 25 mcg + 250 mcg
R03AK06
AirFluSal Forspiro
Salmeterolum + Fluticasoni propionas
100356030
proszek do inhalacji, podzielony 50 mcg + 250 mcg
R03AK06
AirFluSal Forspiro
Salmeterolum + Fluticasoni propionas
100356053
proszek do inhalacji, podzielony 50 mcg + 500 mcg
R03AK06
Airexar Spiromax
Salmeterolum + Fluticasoni propionas
100377090
proszek do inhalacji 50 mcg + 500 mcg
R03AK06
Comboterol
Salmeterolum + Fluticasoni propionas
100379166
aerozol inhalacyjny, zawiesina (25 mcg + 125 mcg)/dawkę inh.
R03AK06
Comboterol
Salmeterolum + Fluticasoni propionas
100379172
aerozol inhalacyjny, zawiesina (25 mcg + 250 mcg)/dawkę inh.
R03AK06
Lifsar Pulmojet
Salmeterolum + Fluticasoni propionas
100350487
proszek do inhalacji (50 mcg + 500 mcg)/dawkę inhalacyjną
R03AK06
Salflumix Easyhaler
Salmeterolum + Fluticasoni propionas
100389578
proszek do inhalacji (50 mcg + 250 mcg)/dawkę odmierzoną
R03AK06
Salflumix Easyhaler
Salmeterolum + Fluticasoni propionas
100389590
proszek do inhalacji (50 mcg + 500 mcg)/dawkę odmierzoną
R03AK06
Symflusal
Salmeterolum + Fluticasoni propionas
100302206
proszek do inhalacji (50 mcg + 250 mcg)/dawkę
R03AK06
Symflusal
Salmeterolum + Fluticasoni propionas
100302212
proszek do inhalacji (50 mcg + 500 mcg)/dawkę
R03AK06
Wyświetliłem 13 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.