OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Sofosbuvirum---Velpatasvirum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Epclusa
Sofosbuvirum + Velpatasvirum
100376860
tabletki powlekane 400 mg + 100 mg
J05AP55
Vosevi
Sofosbuvirum + Velpatasvirum + Voxilaprevirum
100392362
tabletki powlekane 400 mg + 100 mg + 100 mg
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.