OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


4 według nazwy międzynarodowej Soiae-oleum-raffinatum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Intralipid 10%
Soiae oleum raffinatum
100031894
emulsja do infuzji 100 mg/ml
B05BA02
Intralipid 20%
Soiae oleum raffinatum
100031902
emulsja do infuzji 200 mg/ml
B05BA02
Lipofundin MCT/LCT 10%
Soiae oleum raffinatum
100038092
emulsja do infuzji 10%
B05BA02
Lipofundin MCT/LCT 20%
Soiae oleum raffinatum
100038100
emulsja do infuzji 20%
B05BA02
Wyświetliłem 4 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.