OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Sol-lecznicza

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Bocheńska lecznicza sól jodowo-bromowa
Sól lecznicza
100193154
proszek krystaliczny
V03A
Sól Jodobromowa iwonicka
Sól lecznicza
100084212
proszek do sporządzania roztworu -
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.