OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy międzynarodowej Stanni-pyrophosphatis-et-technetii--99mTc--solut

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Technescan PYP Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego
Stanni pyrophosphatis et technetii (99mTc) solutio iniectabilis
100302880
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 20 mg sodu pirofosforanu dziesięciowodnego, 4 mg cyny(II) chlorku dwuwodnego
V09BA
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Technescan PYP Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego

Stanni pyrophosphatis et technetii (99mTc) solutio iniectabilis
V09BA (V09B?)-
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 20 mg sodu pirofosforanu dziesięciowodnego, 4 mg cyny(II) chlorku dwuwodnego
- rej. 21500

Opakowanie handloweWydawanie
5 fiol. proszku
ID: 86205
Lz lecznictwo zamknięte
05909991081867
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.15 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.