OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według nazwy międzynarodowej Sufentanilum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Sufentanil Chiesi
Sufentanilum
100119590
roztwór do wstrzykiwań 5 mcg/ml (50 mcg/10 ml)
N01AH03
Sufentanil Chiesi
Sufentanilum
100200010
roztwór do wstrzykiwań 50 mcg/ml, (250 mcg/5 ml, 1 mg/20 ml)
N01AH03
Zalviso
Sufentanilum
100355770
tabletki podjęzykowe 15 mcg
N01AH03
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.