OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Suppositoria-Glycerini

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Czopki Glicerolowe
Suppositoria Glycerini
100378327
czopki 1 g
Czopki Glicerolowe
Suppositoria Glycerini
100378333
czopki 2 g
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.