OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy międzynarodowej Szczepionka--HAB--przeciwko-wirusowemu-zapaleniu

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Ambirix
Szczepionka (HAB) przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (inaktywowana) i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA), (adsorbowana)
100127298
zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 720 j. ELISA + 20 mcg/ml
J07BC20
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Ambirix

Szczepionka (HAB) przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (inaktywowana) i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA), (adsorbowana)
J07BC20 Szczepionki przeciw zapaleniu wątroby
zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 720 j. ELISA + 20 mcg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 1 ml bez igły
ID: 24267
Rp na receptę
05909990008735
1 amp.-strzyk. 1 ml z igłą
ID: 24268
Rp na receptę
05909990008742
10 amp.-strzyk. 1 ml bez igły
ID: 24269
Rp na receptę
05909990008759
10 amp.-strzyk. 1 ml z igłą
ID: 24270
Rp na receptę
05909990008766
50 amp.-strzyk. 1 ml bez igły
ID: 24271
Rp na receptę
05909990008773
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.