OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


6 według nazwy międzynarodowej Testosteronum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Androtop
Testosteronum
100162001
żel 25 mg/2,5 g
G03BA03
Androtop
Testosteronum
100162024
żel 50 mg/5 g
G03BA03
Androtop
Testosteronum
100358365
żel 16,2 mg/g
G03BA03
Testavan
Testosteronum
100384090
żel przezskórny 20 mg/g
G03BA03
Testim
Testosteronum
100286460
żel przezskórny 50 mg
G03BA03
Tostran 2% żel
Testosteronum
100173424
żel 2%
G03BA03
Wyświetliłem 6 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.