OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy międzynarodowej Tetryzolinum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Berberil
Tetryzolinum
100109805
krople do oczu 0,5 mg/ml
S01GA02
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Berberil

Tetryzolinum
S01GA02 Leki okulistyczne - zmniejszające przekrwienie - sympatykomimetyki
krople do oczu 0,5 mg/ml
- rej. 09571

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 10 ml
ID: 19612
OTC bez recepty
05909990957118
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.