OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Tocilizumabum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
RoActemra
Tocilizumabum
100203645
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg/ml
L04AC07
RoActemra
Tocilizumabum
100309763
roztwór do wstrzykiwań 162 mg
L04AC07
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.