OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


8 według nazwy międzynarodowej Tolvaptanum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Jinarc
Tolvaptanum
100347380
tabletki 15 mg
C03XA01
Jinarc
Tolvaptanum
100347410
tabletki 30 mg
C03XA01
Jinarc
Tolvaptanum
100347427
15 mg; 45 mg
Jinarc
Tolvaptanum
100347440
30 mg; 60 mg
Jinarc
Tolvaptanum
100347456
30 mg; 90 mg
Samsca
Tolvaptanum
100316415
tabletki 15 mg
C03XA01
Samsca
Tolvaptanum
100316421
tabletki 30 mg
C03XA01
Samsca
Tolvaptanum
100417553
tabletki 7,5 mg
C03XA01
Wyświetliłem 8 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.