OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy międzynarodowej Triglycerida-saturata-media---Soiae-oleum-raffin

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Lipidem
Triglycerida saturata media + Soiae oleum raffinatum + Omega-3 acidorum triglycerida
100333299
emulsja do infuzji 200 mg/ml
B05BA02
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Lipidem

Triglycerida saturata media + Soiae oleum raffinatum + Omega-3 acidorum triglycerida
B05BA02 Roztwory do żywienia pozajelitowego
emulsja do infuzji 200 mg/ml
- rej. 22274

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 250 ml
ID: 106089
Lz lecznictwo zamknięte
05909991204006
1 butelka 500 ml
ID: 106090
Lz lecznictwo zamknięte
05909991204013
1 butelka 1000 ml
ID: 106091
Lz lecznictwo zamknięte
05909991204020
6 butelek 1000 ml
ID: 106092
Lz lecznictwo zamknięte
05909991204037
10 butelek 100 ml
ID: 106094
Lz lecznictwo zamknięte
05909991204051
10 butelek 250 ml
ID: 106095
Lz lecznictwo zamknięte
05909991204068
10 butelek 500 ml
ID: 106093
Lz lecznictwo zamknięte
05909991204044
Wyświetliłem 7 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.