OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


4 według nazwy międzynarodowej Umeclidinium---Vilanterolum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Anoro Ellipta
Umeclidinium + Vilanterolum
100313368
proszek do inhalacji, podzielony 55 mcg + 22 mcg
R03AL03
Elebrato Ellipta
Fluticasoni furoas + Umeclidinium + Vilanterolum
100396035
proszek do inhalacji, podzielony (92 mcg + 55 mcg + 22 mcg)/dawkę inh.
R03AL08
Laventair Ellipta
Umeclidinium + Vilanterolum
100315315
proszek do inhalacji, podzielony 55 mcg + 22 mcg
R03AL03
Trelegy Ellipta
Fluticasoni furoas + Umeclidinium + Vilanterolum
100396029
proszek do inhalacji, podzielony (92 mcg + 55 mcg + 22 mcg)/dawkę inh.
R03AL08
Wyświetliłem 4 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.